Blog
dlaczego fuga jest ważna

Dlaczego fuga jest ważna?

Spis treści:

  1. Co to jest fuga?
  2. Jak fugować? Zalecana szerokość spoiny i odpowiednie zaprawy
  3. Konsekwencje braku szczelin i wypełnienia spoin przy ułożeniu bezspoinowym

Co to jest fuga?

Fuga to wyjątkowo ważny element przy układaniu kostki czy płyt. Jeśli nam zależy na trwałej powierzchni, należy o niej pamiętać i poprawnie ją zastosować. 

Fuga jest ważna, ponieważ nawierzchnie brukowane są nawierzchniami półsztywnymi, które pracują pod wpływem nacisku i pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, a niestosowanie się do zaleceń powoduje pękanie płyt, kostek i krawężników ułożonych bezspoinowo.

Jak fugować? Zalecana szerokość spoiny i odpowiednie zaprawy

Zalecana szerokość spoiny to od 1-3 cm. Fugowanie należy przeprowadzić przed obciążeniem nawierzchni. Wytrzymałość na ściskanie fugi powinna być niższa, niż wyrobu kamiennego. Do fugowania należy używać odkształcalnych i elastycznych zapraw. Należy przestrzegać zaleceń producenta fugi. Dopuszcza się fugowanie fugami luźnymi.

Dlaczego fuga jest ważna

Konsekwencje braku szczelin i wypełnienia spoin przy ułożeniu bezspoinowym

Dlaczego fuguje się płytki? W przypadku ułożenia kostek, płyt na styk, czyli bez zachowania szczelin pomiędzy elementami, dojdzie w efekcie do zniszczenia krawędzi i kantów wyrobu oraz mikropęknięć wewnątrz struktury kamienia, co osłabia materiał. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku stykania się krawędzi płyt i kostek nie będzie pozostawiona szczelina do jej zafugowania. Brak wypełnienia spoin doprowadzi do niestabilności elementów kamiennych i do ich wypadania z nawierzchni.

Dlaczego fuguje się płytki: zabezpieczenie kamienia

Funkcje fugi: zabezpieczenie pękających narożników

Dowiedz się: czym fugować kostkę czy płyty granitowe.

Share on facebook
Facebook

Ostatnie Wpisy