Blog
dlaczego fuga jest ważna

Dlaczego fuga jest ważna?

Spis treści:

    1. Zalecana szerokość spoiny i odpowiednie zaprawy do fugowania
    2. Konsekwencje braku szczelin i wypełnienia spoin przy ułożeniu bezspoinowym


Fuga to wyjątkowo ważny element przy układaniu kostki czy płyt. Jeśli nam zależy na trwałej powierzchni, należy o niej pamiętać i poprawnie ją zastosować. Nawierzchnie brukowane są nawierzchniami półsztywnymi, które pracują pod wpływem nacisku i pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, niestosowanie się do zaleceń powoduje pękanie płyt, kostek i krawężników ułożonych bezspoinowo.

Zalecana szerokość spoiny i odpowiednie zaprawy do fugowania

Zalecana szerokość spoiny od 1-3 cm. Fugowanie należy przeprowadzić przed obciążeniem nawierzchni. Wytrzymałość na ściskanie fugi powinna być niższa, niż wyrobu kamiennego. Do fugowania należy używać odkształcalnych i elastycznych zapraw. Należy przestrzegać zaleceń producenta fugi. Dopuszcza się fugowanie fugami luźnymi.

Fuga przy kostce

Konsekwencje braku szczelin i wypełnienia spoin przy ułożeniu bezspoinowym


W przypadku ułożenia kostek, płyt na styk, czyli bez zachowania szczelin pomiędzy elementami, dojdzie w efekcie do zniszczenia krawędzi i kantów wyrobu oraz mikropęknięć wewnątrz struktury kamienia, co osłabia materiał.
Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku stykania się krawędzi płyt i kostek nie będzie pozostawiona szczelina do jej zafugowania. Brak wypełnienia spoin doprowadzi do niestabilności elementów kamiennych i do ich wypadania z nawierzchni. 

Pękające narożniki

Dowiedz się: czym fugować kostkę czy płyty granitowe.

Share on facebook
Facebook

Ostatnie Wpisy