Strefa dla Akcjonariusza

Informacje o Spółce

Firma spółki: Impekstir Operations Spółka Akcyjna

Siedziba i adres: Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (numer KRS): 0000864947

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9680960889

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 100.000,00 zł